Kim Søborg

Kim skulle bruge nogle portrætter til officielt brug.
Kim arbejder som kultur konsulent i en kommune.
Hun ville gerne have nogle billeder der både udtrykte en vis seriøsitet, venlighed, samt en mere legende side.